Nezáväzne objednať
Uveďte dátum vašej oslavy, presnú adresu, počet hostí a požadovanú dĺžku prenájmu Fotokútika.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

* Overíme dostupnosť, pripravíme cenovú ponuku a informujeme vás o možnostiach pre vašu udalosť.